معرفی چند کتاب برای شناخت قوم های آریایی

معرفی چند کتاب برای شناخت قوم های آریایی

می دونم دارید به چی فکر می کنید! وقتی اسم آریایی میاد یاد دلقک های تلویزیون های لس آنجلس می افتید یا یاد نژاد پرست های داخلی یا بدتر از اون یاد جنایت های هیتلر… ولی واقعیت اینکه تمام این سه گروه از این اسم استفاده ی ابزاری کردند…. آریایی ها صرفا یک قوم بزرگی بودند که در این سه کتاب میاد کامل راجع بهشون حرف می زنه… همین! هیچ ایدئولوژی خاصی در این نیست!

در قرن نوزدهم هم دیدن در بحث زبان شناسی، از هند تا اروپا یک شباهت هایی دیده می شه و گفتند که هندو/اروپایی. یعنی ریشه ی مشترک دارند و بعد بعضی ها از این موضوع برداشت اشتباه کردند و گفتند که نژاد آریایی برتر از همه و البته مثلا آلمانی ها بیشتر خلوص نژادی دارند و فرهنگ مال آریایی هاست و…
البته که آریایی ها یک قوم و نژاد بودند و بعد پراکنده شدند اما باید بپذیریم اگر من بگم که آریایی هستم به این معنی نیست که از کسی برترم! صرفا دوست دارم در این گروه قومی قرار بگیرم… شاید هم اگر آزمایش ژنتیک بدم، معلوم بشه که مثلا آفریقایی هستم!نه نژاد پرستم و. نه متوهم

هیتلر کسی بود که هم ناسیونالیسم رو نابود کرد و به تبع اون لغت آریایی رو برای همیشه منفور کرد. انقدر جنایت با این اسم انجام داد و آنقدر ابله های زیادی زیر این اسم نفرت پراکنی کردند که حالا حالا نمی شه این لغت رو تطهیر کرد

راهکار؟؟؟
این سه کتاب رو بخونید… همین…