آخرین روز یک محکوم از ویکتور هوگو

بخش اول کتاب که خطابه ی ویکتور هوگو برای لغو اعدام است:


_چرا که باید بگویم از میان بحران های اجتماعی،اعدام سیاسی،منفورترین،فجیع ترین و مسموم ترین اعدام هاست و ریشه کن کردن آن بیش از دیگر اعدام ها،حیاتی و واجب است.گیوتینی که سر مجرمین سیاسی را قطع می کند،در زمین ریشه دوانده و در مدت زمانی اندک از همه جای خاک دوباره سر بر می آورد
از همین رو،در زمان انقلاب مراقب اولین سری که از بدن جدا می کنید باشید.چرا که آن سر،اشتهای مردم را به انقلاب چند برابر می کند

_به علاوه آنکه از نظر نویسنده این کتاب،هیچ هدفی والاتر،مقدس تر و با شکوه تر از مشارکت و تلاش برای لغو اعدام نیست


درباره ی کتاب


آخرین روز یک محکوم رمانی نوشته ی ویکتور هوگو است که نخستین بار در سال 1829 انتشار یافت. این رمان که در زمانه ی خود، اثری بسیار شوکه کننده بود، داستانی ژرف و تکان دهنده و کتابی بسیار بااهمیت در عرصه ی تحلیل های اجتماعی است. مردی طرد شده از اجتماع و محکوم به مرگ، هر روز صبح با این فکر از خواب بیدار می شود که این روز ممکن است آخرین روز عمرش باشد. فقط امید به آزادی است که اندکی برایش تسلی بخش است و او ساعت هایش را با فکر کردن به زندگی سابق خود و زمان آزادی اش سپری می کند. اما با گذشت ساعت ها، او می داند که قدرت تغییر سرنوشتش را ندارد. او باید قدم در مسیری بگذارد که بسیاری قبل از او، آن را تجربه کرده اند؛ مسیری که به گیوتین ختم می شود